Šta vam omogućava StaffCop aplikacija?

Analizu pretnje

Analiza ponašanja korisnika. Upozorenje o anomalijama ili incidentima. Otkrivanje pretnji u ranoj fazi. Alati za istraživanje incidenata

Aktivnost zaposlenih

Praćenje radnog vremena. Procena produktivnosi. Arhiviranje svih aktivnosti na računaru. Monitoring odsustva sa radnog mesta.

Daljinsku administraciju

Daljinska administracija i kontrola računara. Blokiranje web-stranica bez proxy-ja. Zaključavanje aplikacija u Windows OS.

prati Email korespodenciju

Arhivira svu e-poštu poslatu ili primljenu preko korporativnog servera i poslatu putem web-pošte, kao što je Gmail, sa svim datotekama.

Prati komunikaciju

Snima kompletnu digitalnu komunikaciju svih učesnika u online dopisivanju sa korporativnog računara.

Arhivira Web aktivnost

Praćenje posećenih web-lokacija, upita na pretraživačima, aktivnosti na društvenim mrežama.

Aktivnost na mreži

Praćenje mrežnih komunikacija aplikacija sa vremenskom i adresnom informacijom. Snima datoteke poslate putem ftp ili poslate u oblak.

Prati tok dokumenata

Prati aktivnosti na lokalnoj, prenosnoj i u oblaku, kao i operacije štampanja. Pogledajte kada se datoteke kreiraju, uređuju, brišu ili preimenuju.

Korišćenje aplikacija

Saznajte kada i koja aplikacija je pokrenuta na računaru vaše kompanije, šta je sa njom rađeno dok je bila aktivna i koliko se vremena koristila.

Snima radnu površinu

StaffCop može da arhivira screenshot-ove radne površine u određenim vremenskim intervalima ili kada se menja aktivni prozor.

Arhivira unos sa tastature

Snimite komunikacijsku aktivnost u klijentima e-pošte, kao i sa popularnih besplatnih web servisima. Sistem koji se može pretraživati i koji vas upozorava.

Snima lokalne razgovore

Slušajte što se događa u kancelariji putem mikrofona koji su povezani na računar. Značajno i preventivno vam pomaže u otkrivanju prevare ili nelojalnih zaposlenih.

Automatsko praćenje radnog vremena i analiza produktivnosti

Filteri

Fleksibilni konstruktor pomaže u određivanju različitih parametara za filtere događaja koji uključuju širok spektar podataka.

Analiza

Automatska analiza podataka o sumnjivim aktivnostima, pretraživanje po regularnim izrazima i ključnim riječima.

Upozorenja

U slučaju kršenja sigurnosne politike kompanije, sistem upozorenja se gasi i obaveštenja se šalju na određene kontakte.

Izveštaji

Detaljni generisani izvještaji su nezamenljiv alat prilikom analize korisničkih aktivnosti na računaru kompanije.

Ključne reči

Pretraživanje po određenim rečima omogućava brzo dobijanje informacija o određenim događajima ili grupi događaja.

Prava pristupa

Pristup podacima dobijenim od strane StaffCop Enterprise je podeljen preko sistema prava zasnovanog na filterima i korisničkim ulogama.

Ukoliko želite detaljnije informacije budete slobodni i kontaktirajte nas 063533335