Kontrola svih događaja

na krajnjim tačkama u lokalnoj i globalnoj mreži.

Bezbednost informacija

Kontrola e-pošte

Nadgledanje datoteka i mapa

Kontrola društvenih mreža

Praćenje pretraživanja

Praćenje šifrovanog saobraćaja

Kontrola štampanja dokumenata

Keylogger Skype, ICQ, Messenger

Snimite okruženje sa mikrofona

Preuzimanje fotografija sa web kamere 

Pregledanje radne površine

Nadgledanje pokrenutih procesa i aplikacija

Beleženje svih događaja u sistemu

Kontrolišite sve mrežne aktivnosti

Kontrola prijave i odjave

Kontrola komunikacionih kanala

Web servisi i društvene platforme:

 

Gmail.com, Yahoo.com, Hotmail.com,

Mail.ru, Yandex.ru …

VK, Facebook, Tweeter,

Pinterest, Linkedin …

Protokoli za e-poštu:

 

SMTP / SMTPs

IMAP

 POP3 / POP3s

MS Exchange

Online messengers:

 

Skype, ICQ, QIP,

Jabber (XMPP)

Mail.ru Agent

Yahoo

Prenos hipertekstualnih informacija i datoteka:

 

HTTP / HTTP

FTP / FTP

 

Neprimetno kopiranje datoteka:

 

u e-pošti

sa prenosivih medija

prenosi putem Interneta

poslati na štampanje

USB portovi:

 

Kontrola i zaključavanje

Alati za analizu i korelaciju podataka

Grafički prikaz podataka

omogućava vizualizaciji anomalija

u analizi ponašanja korisnika.

Koren konekcija

Koren konekcija - StaffCop SEE - +38163533335

Iscrtavanje odnosa događaja
i objekata na stablu.

Primenjena tehnologija „drill-down“ omogućava sa nekoliko klikova da se uspostavi korelacija između podataka koje prikupljaju agenti na krajnjim tačkama.

Detekcija anomalija

Detekcija anomalija - StaffCop SEE +38163533335

Automatski detektor anomalija ponašanja vam omogućava da detektujete

atipično ponašanje korisnika tokom određenog vremenskog perioda.

Grafikon odnosa

Grafikon odnosa - StaffCop SEE +38163533335

Praćenje komunikacije komunikacija zaposlenih,

kao i pregled putanja migracije fajlova unutar kompanije i šire.

Analiza sadržaja datoteka

Analiza sadržaja datoteka - StaffCop SEE +38163533335

Razvrstavanje dokumenata za dalju analizu

i pronalaženje potrebnih informacija.

Linijski grafikoni

Linijski grafikoni - StaffCop SEE +38163533335

Otkrivanje odstupanja u standardnim

obrascima ponašanja zaposlenih.

Dizajner izveštaja

Dizajner izveštaja - StaffCop SEE - +38163533335

Fleksibilni dizajner izveštaja i višedimenzionalni sistem pretraživanja omogućavaju vam brzo pronalaženje potrebnih informacija.

Toplotne mape aktivnosti

Toplotne mape aktivnosti - StaffCop SEE +38163533335

Utvrđivanjei promene intenziteta aktivnosti tokom određenog vremenskog perioda.

Ocena prekršioca

Ocena prekršioca StaffCop SEE +38163533335

Različite ocene prekršioca pokazaće upravi i službi sigurnosti koga pozivaju na odgovornost.

Kružni grafikon

Kružni dijagram - StaffCop SEE +38163533335

Kružni dijagrami u više nivoa, sa sopstvenim dizajnerom i sposobnošću brzog prelaska na prikazivanje događaja.

Pretraživanje od početka do kraja

Pretraživanje od početka do kraja - StaffCop SEE +38163533335

Pretraga sveh događaja i presretanje dokumenata.  Pretražite po ključnim rečima ili uslovima koji odgovaraju regularnim izrazima.

Blokiranje

Zaključavanje procesa

i aplikacija

Blokiranje pristupa

web-lokacijama

Zaključavanje

USB uređaja

Upozorenja o incidentima

Kada se dogodi incident i pokrenu sigurnosne politike, StaffCop Enterprise odmah šalje obaveštenje e-poštom na adrese navedene za određeni incident.

Isto kao i podatke o politikama koje su pokrenute i broju operacija na upravljačkoj ploči.

Definisanje prava pristupa

Kontrola pristupa je zasnovana na ovlašćenjima koja omogućvaju implementaciju fleksibilnih, dinamičkih promena tokom rada računarskog sistema, pravila distribucije pristupa.

Na primer, moguće je jednim pravilom prepustiti IT profesionalcima sposobnost administracije sistema, kreiranja pravila, rečnika.


Zabrana pristupa arhiviranim podacima, koji će vam ipak pružiti zaštitu od „ljudskog faktora“. Vi odlučujete ko i šta može da pretražuje ili uređuje.

Princip rada

Program (agent) radi na radnim stanicama ili terminalima na operativnim sistemima Windows, prati korisničke akcije i događaje na izabranom računaru, šalje ih StaffCop Enterprise serveru, a implementira različita zaključavanja i ograničenja pristupa u potpunosti i u skladu sa zahtevima za SIEM i DLP sisteme. StaffCop agent Enterprise radi i na udaljenim računarima koji nisu na lokalnoj mreži preduzeća.