Praćenje radnog vremena zaposlenih pruža vam mogućnost da sprečite curenja poverljivih poslovnih informacija i mnogih drugih opasnosti. Možete da imate detaljnu sliku svih aktivnosti svakog zaposlenog.

Praćenje radnog vremena

Praćenje radnog vremena - StaffCop SEE +38163533335

Ukupno radno vreme, računajući kašnjenja i ranije dolaske  ili kasnije odlaske. Statistika o ukupnom broju radnih sati. Poređenje zaposlenih i odelenja.

Kontrola prisustva na radnom mestu

Tabela prisutnosti na radnom mestu - StaffCop SEE +38163533335

Ako je zaposleni odsutan, sistem će vas o tome obavestiti i predložiti zaposlenom da objasni razloge za odsustvo.

Vremenska tabela

Vremenska tabela - StaffCop SEE +38163533335

Automatsko popunjavanje vremenske tabele je veoma pogodno za percepciju i izračunavanje plata.

Produktivnost zaposlenih

Produktivnost zaposlenih - StaffCop SEE +38163533335

Odvojeno korišćenje programa, posete produktivnim i neproduktivnim sajtovima. Prilagođavanje za pojedinačne korisnike, grupe i odelenja. Poređenje indikatora.

Snimci ekrana korisničkih monitora

Snimci radne površine ekrana zaposlenog - StaffCop SEE +38163533335

StaffCop Enterprise može da snimiti slike radne površine zaposlenih u određenom vremenskom intervalu, kao i prilikom promene prozora.

Online pregledanje radne površine zaposlenog

ONLINE kontrola radne površine zaposlenog - StaffCop SEE +38163533335

Gde god da ste vi i vaš zaposleni, gledajte njihov ekran na mreži preko pretraživača, ako je potrebno.

Obaveštenja o prekršajima

Prekršaji u aplikacijama i epošti - StaffCop SEE +38163533335

Upozorenja o kršenju radne discipline u programima i elektronskoj pošti. Veoma fleksibilna podešavanja.

Tabela korišćenja štampača

Tabela korišćenja štampača na radnom mestu - StaffCop SEE +38163533335

Ko, kada, gde i koliko je materijala odštampano tokom meseca, sumiran je u jednu tabelu.

Kontrola poslovnih procesa

Sa StaffCop-om, je izuzetno lako kontrolisati vaše poslovne procese, pronaći uska grla i identifikovati faktore blokiranja, kao i istražiti razloge njihovog pojavljivanja.

Pratite stvarni KPI zaposlenih, na primer, za menadžere prodaje – to može biti broj komercijalnih ponuda i poslatih ugovora, broj kontakata sa kupcima i dobavljačima i slično.

Kontrola poslovnih procesa - StaffCop SEE +38163533335

Principi rada

Agent, program koji se instalira i radi na radnim stanicama ili serverima rade pod operativnim sistemom Windows, nadgledaju korisničke akcije i događaje na radnom računaru, šalje ih serveru, a takođe implementira različite zabrane i ograničavanja pristupa u punoj saglasnosti sa zahtevima za SIEM i DLP sisteme .

 

Agent StaffCop Enterprise može da radi na udaljenom računaru koji se ne nalazi na lokalnoj mreži kompanije.