StaffCop Enterprise

 

pruža jedinstveno, potpuno integrisano rešenje koje je dizajnirano za praćenje akcija zaposlenih, tokova informacija i sistemskih događaja sa naprednim sistemom za analizu, sa mogućnošću da detektuje neodgovorne zaposlene i spreči zlonamerne akcije.

Linux i Windows terminali

 

StaffCop radi na modernim distribucijama, uključujući i popularne linux distribucije Ubuntu, Red Hat, Arch Linux i Astra Linux. Omogućava vam da pratite i analizirate radnje korisnika na računarima koji rade u okruženju prozora X-Windows i u režimu terminala.

Koristeći StaffCop Enterprise licencu 3 meseca besplatno u promotivnom periodu

možete da:

Dobijte detaljne izveštaje o aktivnostima zaposlenih sa radnih stanica, uključujući praćenje radnog vremena i procenu produktivnosti.

Identifikujete potencijalne zloupotrebe u okviru preduzeća, procenite da li dolazi do curenja poslovnih informacija.

Istražite incidente u oblasti informacione bezbednosti i zaštitite se od insajdera koji vašem preduzeću i poslu ne žele dobro.

Funkcije kontrole zaposlenih na Linux platformi

Manipulacija datotekama

 

StaffCop registruje manipulaciju datotekama: čitanje, pisanje, brisanje, kreiranje i preimenovanje. Kreiraju se kopije u senci kada se snimaju na prenosivi medij.

Prijava i odjava

 

Korisnici se registruju od strane sistema prilikom svake prijave i odjave na računaru. Bez obzira da li su korisnici koji se prijavljuju lokalno ili daljinski, uključujući SSH konekcije, sve se evidentira.

USB konekcije

 

USB uređaji, Flash diskovi, štampači i bilo koje druge periferne jedinice se beleže. Administrator može da analizira gde i kada su mediji povezani, da prati na koje računare su povezani uređaji.

Odštampani dokumenti

 

Dokumenti odštampani na štampaču uključeni su u sistemski izveštaj sa korisničkim imenima i nazivima datoteka. Kopije dokumenata se ne prave.

Vreme aktivnosti aplikacija

 

Sistem registruje vreme korišćenja aplikacija. Iz prikupljenih podataka generiše se izveštaj o produktivnosti zaposlenih prema određenim kriterijumima. Podaci izveštaja se podudaraju sa snimcima ekrana po vremenskoj oznaci. Moguć je brz prelaz sa grafikona i tabela na događaj.

Istorija i vreme posete www

 

Sistem registruje posete veb sajtovima u karticama Chrome, Firefox pretraživačima i pretrage na njima. Osim toga, sistem izračunava vreme provedeno na veb stranicama.

Clipboard

 

StaffCop sistem presreće sadržaj klipborda. Administrator vrši pregled arhiviranih podatka i vrste istih koristeći razne filtere.

Monitoring log datoteka

 

StaffCop Enterprise prati promene u navedenim log fajlovima, uključujući syslog.

Događaji se kreiraju za svako dodavanje podatka u datoteke.

Audio snimanje

 

Sa mikrofonom koji može da se poveže na nadzirani računar. Podešavanja vam omogućavaju da podesite nivo osetljivosti za snimanje i dužinu snimljenih segmenata.

Arhiviranje  unosa sa tastature

StaffCop podržava presretanje pritisnutih tastera na nivou kernela kako bi kontrolisao serverske terminale, kao i presretanje X-sesija na tastaturi i bash komandama.

Fotografije radne površine

 

Program čuva fotografisane slike radne površine korisnika po zadatim  vremenskim intervalima i prebacuje aktivni prozor popravljanjem naziva aplikacije i prozora.

Moćna analitika

 

Analiza sadržaja datoteka, grafikona i dijagrama, međusobnih odnosa događaja, višedimenzionalnih izveštaja i još mnogo toga …

Napredan  web interfejs

 

Pregledajte izveštaje i upravljajte sistemom iz pretraživača bilo gde i bilo kada dok ste na Internetu.

Moderna tehnologija

 

StaffCop je zasnovan na OLAP tehnologiji obrade podataka, koja vam omogućava da pravite multidimenzionalne izvještaje i obrađujete ogromne količine podataka u sekundama.

StaffCop Enterprise je upisan u jedinstveni registar ruskog softvera pod №3337.

 

StaffCop Enterprise ima sertifikat o kompatibilnosti sa operativnim sistemom Astra Linux. Podnešena je prijava za FSTEC sertifikaciju za odsustvo NDV na nivou 4 kontrole i na usaglašenost NLA na prenosivim medijima za čuvanje klase 4 zaštite.